Przypadki kryminalne – tematem konferencji naukowej

swpsNie wszystkie przestępstwa są przedmiotem postępowania policji, nie każda zbrodnia jest odnotowywana w policyjnych kartotekach. Zdarzenia te należą do kategorii tzw. ciemnej liczby przestępstw. Przestępczość nieujawniona może być kilkukrotnie większa, niż wynika z oficjalnych danych. Zjawisko to analizują autorzy – specjaliści wielu dziedzin – na kartach książek: „Przypadki kryminalne. Poszukiwania zaginionych jako problem interdyscyplinarny” oraz „Przypadki kryminalne. Współpraca interdyscyplinarna przy badaniu ciemnej liczby przestępstw” pod redakcją naukową dr Joanny Stojer-Polańskiej, kryminalistyk, wykładowczyni na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach.” /fragm./

Więcej czytaj: https://www.swps.pl/nauka-i-badania/dzialalnosc-wydawnicza/nowosci-wydawnicze/18324-przypadki-kryminalne-cz-i-i-ii