Adamowski Janusz

Janusz Adamowski – prof. dr hab., profesor nauk humanistycznych, dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW (od IX 2016), dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2008-2016), Kierownik Zakładu Systemów Medialnych.