Adamski Andrzej

xA1Ks. dr hab. Andrzej Adamski, prof. UKSW (ur. 1973) – prezbiter diecezji siedleckiej, medioznawca i teolog, profesor nadzwyczajny w Katedrze Internetu i Komunikacji Cyfrowej w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. W roku 2007 uzyskał doktorat na podstawie dysertacji „Bł. ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931) jako redaktor, dziennikarz i teoretyk mediów”. W roku 2013 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej”. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu nauk o mediach oraz teologii środków społecznego przekazu, jak również artykułów popularnonaukowych i publicystycznych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół komunikacji internetowej i cyfrowej, nowych mediów oraz polskiego systemu medialnego, historii mediów i prasy dla dzieci.

Od 2010 r. dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, od 2013 r. kierownik Katedry Internetu i Komunikacji Cyfrowej. Redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Kultura – Media – Teologia” – http://www.kmt.uksw.edu.pl (od 2009). W latach 2003-2010 redaktor naczelny miesięcznika „Różaniec”, od roku 2007 zastępca redaktora naczelnego oraz asystent kościelny tygodnika regionalnego „Echo Katolickie”. W roku 2015 stypendysta Fundacji Bogliasco.