Antoszewski Andrzej

Andrzej Antoszewski – prof. dr hab., politolog i prawnik, Kierownik Zakładu Systemów Politycznych i Administracyjnych, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.