Bäcker Roman

Roman Bäcker – prof. dr hab., politolog, kierownik Katedry Teorii Polityki, w latach 2009-2016 pierwszy dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (od 2010 r.), członek Komitetu Nauk Politycznych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.