Banaszak Bogusław

Bogusław Banaszak – prof. dr hab., prawnik, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, członek korespondent hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych oraz Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu. Doktor honoris causa wielu uniwersytetów.