Bendowska Aleksandra

Bendowska Aleksandralic. położnictwa; studentka studiów uzupełniających magisterskich na kierunku położnictwo Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; w roku akademickim 2015/2016 przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Etyki i Bioetyki działającego przy Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; w roku akademickim 2015/2016 członek Komisji Rewizyjnej Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; uczestnik międzynarodowego seminarium „Medycyna w socjalizmie narodowym” w Domu Konferencji Wannsee w Berlinie (2015)