Chazbijewicz Selim

Selim Chazbijewicz – prof. dr hab., politolog, pisarz, kierownik Pracowni Polityki Społecznej, Narodowościowej i Wyznaniowej, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.