Czerniawski Ryszard

Ryszard Czerniawski – prof. dr hab., prawnik i ekonomista, doktor habilitowany nauk prawnych, w Katedrze Prawa Ochrony Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS, współorganizator Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w latach 2012-2015 zastępca rzecznika praw obywatelskich.