Tadeusz Zieliński: Funkcjonowanie bezzałogowych systemów powietrznych w sferze cywilnej

BSP - przód