„Bezpieczeństwo XXI w. Szanse – Zagrożenia – Perspektywy”


W imieniu Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, JM Rektora prof. Kamili Wilczyńskiej oraz Dziekana dra Zbigniewa Dziemianko zapraszamy do wzięcia udziału w I Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w XXI w. Szanse – Zagrożenia – Perspektywy”. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz zeszyt naukowy „Bezpieczeństwo w XXI w. Szanse – Zagrożenia – Perspektywy” z własnym artykułem. Termin konferencji – 27 kwietnia 2016 w godzinach 10.00-17.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.

„Bezpieczeństwo w XXI w. Szanse – Zagrożenia – Perspektywy” – czasopismo naukowe, koncentruje się na problematyce związanej z bezpieczeństwem w obszarach:
- porządku publicznego
- bezpieczeństwa wewnętrznego
- bezpieczeństwa i ochrony pracy
- bezpieczeństwa w obszarze prawa
- ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego
- ekologii, ochrony środowiska i gospodarki odpadami
- ochrony dorobku kulturowego i tożsamości narodowej
- bezpieczeństwa ekonomicznego
- bezpieczeństwa społecznego i socjologii
- edukacji dla bezpieczeństwa, oświaty i wychowania, pedagogiki i psychologii
- bezpieczeństwa w obszarze mediów i internetu
- bezpieczeństwa narodowego.
Trwają prace nad kolejnymi numerami czasopisma.
Autorów zainteresowanych możliwością publikowania na jego łamach zachęcamy do zapoznania się z zakładką „Dla Autorów” oraz do kontaktu z naszym Wydawnictwem: biuro@wydawnictwo-silvarerum.eu. Koszt opublikowania artykułu – 200 zł brutto /każdy Autor otrzyma egzemplarz zeszytów naukowych z własnym artykułem/.
UWAGA: Autorzy są w pełni odpowiedzialni za własny tekst zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym /językowym/

„Bezpieczeństwo w XXI wieku” – zapowiedź kolejnych tomów

Wiemy, że wszyscy, którzy brali udział w konf…

Bezpieczeństwo XXI wieku. Szanse – Zagrożenia – Perspektywy. Nr 1/2015

Bezpieczeństwo 1 okładka

 

 

 

 

 

Spis treści

I konferencja naukowa WSHiU „Bezpieczeństwo w XXI w. – Szanse – Zagrożenia – Perspektywy”

Zapraszamy na konferencję naukową w Poznaniu …