Publikacje


Każda książka drukowana wydawana jest również w postaci elektronicznej jako e-book

Reforma ochrony danych osobowych. Cel – narzędzia – skutki

RODO

ISBN

  • 978-83-65697-30-1 - Książka w miękki

Daria Bieńkowska: Medycyna defensywna a nadużycia medyczne w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki

MD okładka

ISBN

  • 978-83-65697-42-4 – Książka w mi

Joanna Stojer-Polańska: Ślady kryminalistyczne

okładka DRUK - podgląd

ISBN 978-83-65697-36-3 /druk/
ISBN 978-83-656…

Agnieszka Skóra: Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym

RIP okładka calość

ISBN
978-83-65697-26-4 /druk/
978-83-65697-2…

JEST CZŁOWIEK Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – POLA REFLEKSJI, B. Antoszewska, I. Myśliwczyk (red.)

czlowiekISBN

978-83-65697-14-1 /druk/
978-83-65697-1…

Ryszard Kowalczyk: seria „Wielkopolskich Szkiców Regionalistycznych” – t. 1-7

WSR 1Seria „Wielkopolskich Szkiców Regionalist…

Ryszard Kowalczyk: Rozwój czasopism regionalistycznych w Wielkopolsce po 1989 roku

RCzR R. Kowalczyk

 

 

 

 

ISBN druk – 97…

Łukasz Zarzycki: Dylematy tłumacza. Zastosowanie pięciu typów ekwiwalencji Kollera oraz modelu bezpośredniego i pośredniego Vinay i Darbelnet w tłumaczeniu terminologii medycznej z języka angielskiego na polski

Zarzycki - Dylematy

„Głównym problemem w praktyce tłumaczeni…

Dariusz Łukasiewicz: Dobre i złe adresy. Szkice z dziejów mieszkania i jego otoczenia w XVII-XXI w.

Adresy - okładka całosć

 

 

 

 

 

  • ISBN 978-8

Dylematy Unii Europejskiej. Studia i szkice – Maria Gołda-Sobczak, Witold Sobczak (red.)

Dylematy okł.

 

 

 

 

 

 

  • ISBN 9

Medialny obraz rzeczywistości, red. nauk. Piotr Łuszczykiewicz, Bartosz Kowalczyk, Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak

Medialny - okładka

 

 

 

 

 

  • ISBN 978-83-

Alternative Dispute Resolution: From Roman Law to Contemporary Regulations

Alternative II - okładka całość

 

 

 

 

 

  • Stron –

Robert Rynkun Werner: Niezależna adwokatura a efektywna pomoc prawna z urzędu

Rynkun nowy

Recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Banaszak…

Pacjent INNY wyzwaniem opieki medycznej

Pacjent - zrzut przód

Najgorszą chorobą nie jest trąd, czy gruźli

Prawo wobec erotyki w sztuce oraz pornografii

okladka_01

  • 978-83-64447-11-2 - druk
  • 978-83-64447-12-9  &#

Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi

okładka

ISBN 978-83-64447-80-8 /druk/

Stron –

Konrad Dobija: Bezpieczeństwo powietrzne imprez masowych

DobijaISBN: 978-83-64447-78-5    /druk/

Stron &#…

Robert Grochowski: Komunikacja społeczno-symboliczna starożytnej Krety. Próba charakterystyki okresu minojskiego

Robert — kopiaISBN 978-83-64447-76-1 /druk/

Stron 240

Spis tr

Przypadki kryminalne. Rola współpracy interdyscyplinarnej w badaniu ciemnej liczby przestępstw, Joanna Stojer-Polańska (red.)

ciemna - przód

 

 

 

 

 

Plik demo do p…

Joanna Stojer-Polańska: Kryminalistyka w mediach. Wpływ seriali kryminalnych na postępowanie karne

J. Stojer okładka całośćISBN 978-83-64447-13-6 /druk/

ISBN 978-83-6

WebScieConf.com 2-3/2015

okładka 2

Spis treści

Contents
Scientific Committees. 3…

Bezpieczeństwo XXI wieku. Szanse – Zagrożenia – Perspektywy. Nr 1/2015

Bezpieczeństwo 1 okładka

 

 

 

 

 

Spis treści

Maria Gołda-Sobczak: Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego

Krym - okładka

Krym wyd. IIWydanie II zmienione i poprawione /okładka nie

Media religijne i wyznaniowe w Polsce i na świecie – pod redakcją naukową Jacka Sobczaka i Jędrzeja Skrzypczaka

Media religijne

Spis treści

Jacek Sobczak, Jędrzej Skrzypc…

Ryszard Kowalczyk: O mediach lokalnych, regionie i regionalizmie

Media

WSTĘP. 9

ROZDZIAŁ I

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA.. …

Pacjent odmienny kulturowo

Pacjent

Doktorzy, którzy zajmują się chorymi,

powin

Dostęp do informacji publicznej a kodeks postępowania administracyjnego – red. naukowy prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Skóra

Infor. publ. - okładka druk - jpg

 

Opracowanie poświęcone zostało prob…

Małgorzata Modrak: Starość kobiety w literaturze i sztuce

Starość

Spis treści

Wprowadzenie  4

1.      Ro…

Leszek Wiśniewski, Mateusz Maria Bieczyński: Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i polskim prawie krajowym. Przegląd zagadnień

Swoboda...

Wprowadzenie

1. Uwagi ogólne

Przemieszczanie …

Justyna Szczęsna: Poetyckie światy wojny. Studia o poezji polskiej po roku 1939

Poetyckie swiaty - okładka

Książka jest próbą nowego spojrzenia na poe…