Kontakt/Zamówienia

UWAGA! Mamy okres urlopowy w dniach 22.07-31.07. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny – +48 606 220 454. 

——————————————————————————————————–

Wydawnictwo Naukowe „SILVA RERUM” 

Wydawnictwo działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
nr 001140565/2013,
prowadzonej przez Wydział Działalności Gospodarczej z siedzibą w Poznaniu.

NIP – 7780144160

REGON – 302485618

Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
58.11.Z Wydawanie książek

Dane teleadresowe:

Wydawnictwo:

  • koordynator ds. marketingu i promocji naukowej – dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak: m.zdrowicka-wawrzyniak@wydawnictwo-silvarerum.eu
  • szefowie działu korekty – mgr Sebastian Surendra, dr Anna Surendra - /www.dobrakorekta.pl/
  • dział korekty – mgr Małgorzata Klauze, mgr Marek Urbaniak, mgr Katarzyna Kędzierska
  • skład, łamanie, projektowanie graficzne: Tomasz Brończyk Studio StrefaDTP, Maciej Torz MUNDA, Mateusz Bartkowiak, Studio Graficzne Silva Rerum

Zlecenie wydania publikacji naukowej /także z logo placówki naukowej/ - po pozytywnym zaakceptowaniu przez Radę Naukową Wydawnictwa trwa ok. 4 miesięcy; możliwość terminów ekspresowych ok. 2 miesięcy, oferujemy korektę językową, redakcję naukową, recenzję, projekt graficzny okładki, skład, łamanie, druk, dystrybucję książki drukowanej oraz e-booka; nadajemy dwa odrębne numery ISBN dla książki drukowanej oraz elektronicznej.

Wydajemy publikacje recenzowane. Publikacje, które uzyskają pozytywne recenzje wewnętrzne /wydawnicze/ oraz pozytywne recenzje recenzentów zewnętrznych, wydajemy, dofinansowując na minimalnym poziomie ok. 10 proc. Autorzy zachowują prawo do nabycia z 50-procentowym rabatem swoich książek. Egzemplarzy autorskich jest w standardzie 10, maksymalnie 30 /na życzenie Autora/.


Prowadzimy sprzedaż książek drukowanych – zakładka - Księgarnia. Książki drukowane dostarczamy dla odbiorców bezpłatnie.

Sprzedaż e-booków: zakładka E-BOOK

Czytelnia online/wypożyczenia: www.ibuk.pl

UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie materiały w formie elektronicznej. Prosimy o ich wysyłanie na adres mailowy biura.

silva-rerum-logo