Kontakt/Zamówienia

Wydawnictwo Naukowe „SILVA RERUM” 

Wydawnictwo działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
nr 001140565/2013,
prowadzonej przez Wydział Działalności Gospodarczej z siedzibą w Poznaniu.

NIP – 7780144160

REGON – 302485618

Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
58.11.Z Wydawanie książek
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
58.11.Z, 46.90.Z, 47.61.Z, 47.99.Z, 58.14.Z, 63.99.Z, 72.20.Z, 73.20.Z, 74.30.Z, 85.59.A, 85.59.B, 90.03.Z

 

Dane teleadresowe:

Wydawnictwo:

Zlecenie wydania publikacji naukowej /także z logo placówki naukowej/ - po pozytywnym zaakceptowaniu przez Radę Naukową Wydawnictwa trwa ok. 4 miesięcy; oferujemy korektę językową, redakcję naukową, recenzję /w przypadku jej braku/, projekt graficzny okładki, skład, łamanie, druk, dystrybucję książki drukowanej oraz e-booka; nadajemy dwa odrębne numery ISBN dla książki drukowanej oraz elektronicznej.

Prowadzimy sprzedaż książek drukowanych – zakładka - Księgarnia. Książki drukowane dostarczamy dla odbiorców bezpłatnie.

Sprzedaż e-booków: zakładka E-BOOK

Czytelnia online/wypożyczenia: www.ibuk.pl

UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie materiały w formie elektronicznej. Prosimy o ich wysyłanie na adres mailowy biura.

silva-rerum-logo