Medialny obraz rzeczywistości /praca zbiorowa/

Ilość

Cena: 59.00 PLN

 

  • ISBN 978-83-65697-04-2       Medialny obraz rzeczywistości - Książka w miękkiej oprawie
  • ISBN 978-83-65697-05-9       Medialny obraz rzeczywistości - Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia

SPIS TREŚCI

Od redakcji

Część I

Prawo do krytyki a kontratyp zniesławienia, Jacek Sobczak

Prawa człowieka a wolność reklam, Robert Grochowski

Bezpieczeństwo po polsku. Obraz milicjanta, policjanta i detektywa w środkach komunikacji społecznej, Paulina Wiśniewska

System medialny Republiki Irlandii, Szymon Bachrynowski

Część II

Obrazowanie rzeczywistości politycznej – uwarunkowania epistemologiczne przekazu medialnego, Ryszard Kowalczyk

Lokalny przekaz medialny. Między regułami praxis a przymusem rynkowym (przykład „Strzelca Opolskiego”), Justyna Kubik

Podsterowność i nadsterowność w bolidzie FM. Psychologia komunikatu medialnego, Eliza Gajzler, Piotr Duster

Wronizacja” informacji prasowych, Dominika Narożna

Świat przestał istnieć… O zawartości telewizyjnych serwisów informacyjnych podczas Euro 2012Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak

Część III

Czy pisarz może być celebrytą? Na marginesie powieści Michała WitkowskiegoJan Galant

Obecność literatury w ogólnopolskich rozgłośniach radiowychKatarzyna Strzyż

O tym, dlaczego Platon nam wszystkiego nie mówi, Juliusz Grzybowski

Kto wyręczy(a) MEN w edukacji medialnej, Ewa Nowel

Hybrydyzacja rzeczywistości w mediach mobilnych, Katarzyna Kopecka-Piech

Życie i twórczość artysty ludowego Wacława Zabłockiego, Dorota Bartoszek

Rola ubioru jako elementu twórczej ekspresji i narzędzia komunikacji niewerbalnej we współczesnym świecie, Monika Kostrzewa

Slow fashion na polskich blogach modowych, Magdalena Szulc

Ekstremalne oblicza chrześcijaństwa – rola mediów elektronicznych w tworzeniu subkultury, Tomasz Kubis

Który dżem dobry?, Karolina Kałużna

Część IV

Kalisz 1914: życie po śmierci. Miasto w kulturze popularnej, Arkadiusz Błaszczyk

Medialny obraz Kalisza. Miasto w literaturze, teatrze, piosence i filmie, Piotr Łuszczykiewicz

OD REDAKCJI

            Czy istnieje dzisiaj możliwość określenia obszaru, który zwykliśmy nazywać rzeczywistością, w taki sposób, aby nie dobiegły nas zewsząd głosy protestu? Czy jesteśmy w stanie dotrzeć do rdzenia rzeczywistości i uczynić z niego pewnik, solidną podstawę dla wspólnego przecież rozpoznania świata, w którym przyszło nam funkcjonować? Jeśli przyjrzeć się myśli dwudziestowiecznych filozofów, począwszy od Jamesa i Freuda, poprzez Wittgensteina czy Rorty'ego, z łatwością można wyodrębnić bardzo mocny nurt współczesnej humanistyki, który doświadczenie rzeczywistości wiąże ze sferą symboliczną. Rzeczywistość staje się tworem językowym, fantazmatycznym, uplasowanym w opozycji do „twardej realności”, do której mamy coraz mniejszy dostęp. Idąc dalej – kiedy zasiadamy przed ekranem telewizora, nie mamy do niej dostępu w ogóle, a jedynie posiadamy dostęp do narracji o realności. Narracji medialnej w swoim charakterze i być może jest to dzisiaj jedyna forma naszego obcowania z rzeczywistością. Jak mawiał Nietzsche – fakty nie istnieją, istnieje tylko interpretacja. Parafrazując – rzeczywistość nie istnieje, istnieje jedynie jej medialny obraz.

Teksty składające się na tom, który niniejszym oddajemy w Państwa ręce, posiadają wspólną cechę, a jest nią zorientowanie na problemy medialnego ujęcia rzeczywistości. Ta myśl łączy autorów, dzieli ich przyjęta perspektywa badawcza. To nie powinno dziwić, granice obszaru badań medialnych są pojemne, tak jak pojemne jest samo pojęcie mediów. Aby ułatwić Państwu poruszanie się pośród tej mnogości głosów, ułożyliśmy teksty zaproponowane przez naszych autorów w bloki, które symbolicznie mają odzwierciedlać pola badawczej eksploracji.

Pierwsza część dotyczy prawnych aspektów przestrzeni medialnej, zarówno na poziomie regulacji prawnych warunkujących funkcjonowanie mediów, jak i na poziomie medialnej reprezentacji zagadnień prawnych. Kolejna część obejmuje zagadnienia związane z medialnym obrazowaniem rzeczywistości i z mechanizmami wpływającymi na charakter takiego przekazu. Trzecia część niniejszej publikacji dotyczy wpływu, jaki przekaz medialny wywiera na życie każdego z nas. W tej części oprócz analiz badawczych zdecydowaliśmy się umieścić tekst nie do końca posiadający charakter akademicki, jednakże posiadający wartość nie do przecenienia, będący niejako „spojrzeniem z wewnątrz” na procesy kształtowania gustów odbiorców reklam. Ten punkt widzenia praktyka wpisuje się doskonale w tendencje, jakie dostrzec możemy w procesie odchodzenia od czysto akademickiego modelu studiów na rzecz doskonalenia umiejętności praktycznych. Ostatnia część zawiera artykuły eksplorujące temat medialnych reprezentacji miasta Kalisza.

Oddajemy w Państwa ręce tom, o którym nie można powiedzieć, że wyczerpuje temat medialnego obrazowania rzeczywistości. Złożoności sfery medialnej nie sposób oddać w kilkudziesięciu nawet artykułach i chodzi tutaj przede wszystkim o specyfikę przedmiotu badań, który ściśle związany z rozwojem technologii komunikowania masowego nieustannie zmienia swój kształt. Mimo to wierzymy, że teksty zebrane w niniejszym tomie nie stanowią jedynie obrazu pewnej sytuacji zastanej, która lada chwila może ulec zmianie, ale dotykają problemów bardziej fundamentalnych, stanowiących niezmienny trzon tego, co zwykliśmy nazywać przekazem medialnym.

Ładowanie...Aktualizowanie...

Comments are closed.