Tadeusz Gadkowski: Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji międzynarod. a ich zdolność traktatowa

Ilość

Stara cena: 42.00 PLN

Cena: 32.00 PLN

Oszczędzasz: 10.00 PLN

ISBN

  • 978-83-65697-78-3 - Książka w miękkiej oprawie
  • 978-83-65697-79-0 - Książka w twardej oprawie
  • 978-83-65697-80-6 - Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia

 

Stron 260, wymiary 140x200

Książka w miękkiej oprawie  - 42,00 zł
Książka w twardej oprawie - 52.00 zł

Monografia poświęcona jest problematyce zdolności organizacji międzynarodowych do zawierania umów w kontekście ich prawnomiędzynarodowej podmiotowości. Autor prezentuje w niej szczególne miejsce organizacji międzynarodowych we współczesnej społeczności międzynarodowej i definiuje ich status prawny na gruncie prawa międzynarodowego. Przedmiotem szczegółowych rozważań jest istota i charakter ich podmiotowości prawnomiędzynarodowej, która różni się – co do istoty, charakteru i źródeł, od podmiotowości państw. Autor podkreśla przy tym, że pomimo tych różnic, rządowe organizacje międzynarodowe są dzisiaj pełnoprawnymi podmiotami prawa międzynarodowego, a ich podmiotowość oznacza zwłaszcza możliwość czynnego i szerokiego udziału w procesie stanowienia tego prawa. Szczególnie ważna jest aktywność organizacji międzynarodowych w zakresie zawierania umów nie tylko z państwami członkowskimi, ale przede wszystkim z państwami trzecimi i innymi organizacjami międzynarodowymi. Taka aktywność organizacji jest możliwa, jako że podstawowym atrybutem prawnomiędzynarodowej podmiotowości jest ich zdolność traktatowa. Realizując swoje szczegółowe kompetencje w tym zakresie organizacje międzynarodowe w istotny sposób wpływają na kształt współczesnego prawa międzynarodowego.

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział I

Organizacje międzynarodowe – wprowadzenie do problematyki badawczej

1. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej – nowa jakość prawa międzynarodowego

2. Organizacje międzynarodowe jako instytucje współpracy międzynarodowej

3. Organizacje międzynarodowe – minimum definicyjne

3.1. Prace kodyfikacyjne Komisji Prawa Międzynarodowego

3.2. Doktryna

3.3. Proponowana definicja

 

Rozdział II

Podmiotowość prawnomiędzynarodowa jako szczególna metacecha organizacji międzynarodowych

1. Uwagi wprowadzające

2. Podmiotowość a osobowość prawa międzynarodowego

3. Najważniejsze atrybuty podmiotowości prawnomiędzynarodowej w odniesieniu do organizacji międzynarodowych

4. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji międzynarodowych – istota i charakter

4.1. Uwagi ogólne

4.2. Koncepcje podmiotowości prawnomiędzynarodowej organizacji międzynarodowych – podmiotowość subiektywna i obiektywna

5. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji międzynarodowych – stanowisko Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

 

Rozdział III

Zdolność traktatowa organizacji międzynarodowych w kontekście ich prawnomiędzynarodowej podmiotowości

1. Zdolność traktatowa organizacji międzynarodowych – istota i charakter

2. Podstawy zdolności traktatowej organizacji międzynarodowych

3. Zakres zdolności traktatowej organizacji międzynarodowych

 

Zakończenie

Bibliografia

Summary

-----------------------------------------------------------------------

Tadeusz Gadkowski – Prof. UAM dr hab., Kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu problematyki prawa organizacji międzynarodowych, prawa traktatów, prawa Unii Europejskiej, międzynarodowego prawa atomowego i międzynarodowego prawa praw człowieka.

Ładowanie...Aktualizowanie...

Comments are closed.