Redakcja czasopisma naukowego „Bezpieczeństwo w XXI w. Szanse – Zagrożenia – Perspektywy”

Redaktor Naczelny – dr Zbigniew Dziemianko