Łukasz Zarzycki: Dylematy tłumacza. Zastosowanie pięciu typów ekwiwalencji Kollera oraz modelu bezpośredniego i pośredniego Vinay i Darbelnet w tłumaczeniu terminologii medycznej z języka angielskiego na polski

Głównym problemem w praktyce tłumaczeniowej jest odnalezienie ekwiwalentu tłumaczeniowego w języku docelowym. Głównym zadaniem teorii przekładu jest zdefiniowanie natury i formy ekwiwalentu tłumaczeniowego”. (Catford 1965: 21)

Oto projekty okładki do pozycji z zakresu translatoryki medycznej.

Pobierz pliki /projekt nr 1/ Zarzycki Dylematy projekty robocze

A oto projekty nr 2:

dyl2 dyl3 dyl4 dyl1