Medialny obraz rzeczywistości – prace projektowe I oraz II etapu

Przedstawiamy prace projektowe nad okładką do publikacji zbiorowej wydawanej we współpracy z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Medialny obraz – projekty I etap Medialny obraz – projekt II etap