Okładki w klimatach greckich do książki Roberta Grochowskiego

Komunikacja społeczno-symboliczna starożytnej Krety. Próba charakterystyki okresu minojskiego - to tytuł publikacji autorstwa Roberta Grochowskiego. Autor przeprowadził badania do swojej pracy w Grecji, jego autorstwa są też wszystkie fotografie zamieszczone w książce.

A oto projekty okładek ze Studia Graficznego SILVA RERUM, wykonane w programie graficznym Ilustrator. Przegląd otwierają projekty wstępne, a kolejne stanowią warianty wybranej wersji.

R.G 1R.G.2R.G.3R.G.4R.G.5R.G.5aR.G.5bR.G. 5c