Błeszyński Jan

Jan Błeszyński – prof. dr hab., prawnik, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, radca prawny. Wieloletni członek Komisji Prawnej i Legislacyjnej Międzynarodowej Konfederacji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów /CISAC/. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN.