Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz – dr, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; wicedyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego.