Kowalczyk Izabela

Historyczka sztuki, badaczka kultury, nauczycielka akademicka,
krytyczka, publicystka i feministka; profesor nadzwyczajna
na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu; redaktorka
internetowego pisma „Artmix” (obecnie rubryka czasopisma
„Obieg”); autorka bloga „Straszna sztuka”. Jest absolwentką
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, gdzie w 2001 r. uzyskała stopień doktora nauk
humanistycznych w zakresie historii. Promotorem jej pracy,
zatytułowanej Ciało i władza we współczesnej sztuce polskiej, był
Piotr Piotrowski. W 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego
nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa.
Podstawą habilitacji była rozprawa Podróż do przeszłości: interpretacje
najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej (SWPS
Academica, Warszawa 2010). Jest autorką licznych publikacji

o sztuce, w tym wielu monografii, m.in. Niebezpieczne związki
sztuki z ciałem (Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2002), Ciało
i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90. (Wydawnictwo Sic!,
Warszawa 2002), Kobiety w kulturze popularnej (Konsola,
Wrocław 2005, redakcja, wspólnie z Edytą Zierkiewicz), W poszukiwaniu
małej dziewczynki (Konsola, Poznań 2005, redakcja,
wspólnie z Edytą Zierkiewicz), Kobiety, feminizm i media
(Konsola, Poznań–Wrocław 2005, redakcja, wspólnie z Edytą
Zierkiewicz), Matki-Polki, Chłopcy i Cyborgi… sztuka i feminizm
w Polsce (Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2010). W 2001
r. otrzymała Nagrodę Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy
za książkę Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90. oraz za
prowadzenie internetowego pisma o sztuce „Artmix”.