Trylińska-Tekielska Elżbieta

Elżbieta Trylińska-Tekielska (doktor) – psycholog kliniczny, osobowości,
adiunkt w Katedrze Fizjoterapia Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.
Kierownik kierunku psychologia medyczna na Wydziale Rehabilitacji Wyższej
Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.
Przez 15 lat pracowała równolegle jako psycholog hospicyjny Hospicjum
Caritas A.W.
Naukowo zajmuje się wpływem określonych predyktorów na wybory pracy
w warunkach ekspozycji (ekstremalnych) oraz analizą prawdopodobieństwa
występowania konkretnych zachowań będących następstwem tych wyborów.
W jej kręgu zainteresowań znajdują się możliwości przewidywania i prognozowania
zachowań w dużych populacjach oraz struktury zespołów wystawionych
na pracę w ekspozycji. Interesuje się metodologią badań, konstruowaniem
narzędzi badawczych.
W Wyższej Szkole Rehabilitacji prowadzi zajęcia z zakresu psychologii osobowości,
klinicznej oraz przygotowuje do pracy w warunkach zagrożenia. Publikuje
prace z tego zakresu.
Interesuje się sportem. Jest instruktorem karate (3Dan). Jej drugą pasją jest
muzyka sakralna (organy).