Woch Marek

 

Marek Woch – Dr nauk prawnych, seminarzysta prof. Marii Szyszkowskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnomocnik Prezesa NFZ do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi i organami władzy publicznej ustanowiony w 2016 r. Radca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ustanowiony w 2019 r. Biegły Sądowy z zakresu: zarządzania oraz organizacji opieki zdrowotnej przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie.