Nauki humanistyczne


Klaudia Bączyk-Lesiuk: Kreacje Judasza w prozie polskiej XX i początku XXI wieku

Judasz - okładka całosć ISBN 978-83-66353-23-7 - Książka w miękkiej…

Kinga Przybysz-Polakowska: Świeckie czy wyznaniowe? Wizja państwa polskiego w prasie katolickiej w latach 2005–2015

świeckie_okładka_cała ISBN  978-83-66353-21-3 - książka w miękki…

Dariusz Łukasiewicz: Balwierze, cyrulicy, wyrwizęby. Z dziejów choroby i zdrowia

Okładka Cyrulicy cała Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Żerko ISBN…

Kornelia Ćwiklak: Literackie podróże do Polski i Niemiec. Studia imagologiczne

Literackie podróżeRecenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Mikołaj…

Ksenia Kakareko: Status prawny twórców utworów filmowych

KKStatus Recenzja naukowa prof. nadzw. dr hab. Katarzyna…

Piotr Benedykt Zientarski: Sytuacja prawna mniejszości narodowych w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej

PBZ Mniejszosci Recenzenci: prof. dr hab. Marek Chmaj prof. dr ha…

Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia

moda okISBN

  • 978-83-65697-70-7  /druk/
  • 978-83-65697

Ryszard Kowalczyk: PRACA ORGANICZNA I ETOS REGIONALNY WIELKOPOLAN Szkice politologiczno-regionalistyczne

rk nowe ISBN 978-83-65697-76-9 /druk/ ISBN 978-83-656…

Dominika Narożna: Uwarunkowania funkcji rzecznika prasowego w Polsce

rzecznik ISBN
  • 978-83-65697-74-5 /druk/
  • 978-83-65697-7

Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym

BiArch ISBN 978-83-65697-60-8 /druk/ 978-83-65697-6…

Ryszard Kowalczyk: seria „Wielkopolskich Szkiców Regionalistycznych” – t. 1-7

WSR 1Seria „Wielkopolskich Szkiców Regionalist…

Łukasz Zarzycki: Dylematy tłumacza. Zastosowanie pięciu typów ekwiwalencji Kollera oraz modelu bezpośredniego i pośredniego Vinay i Darbelnet w tłumaczeniu terminologii medycznej z języka angielskiego na polski

Zarzycki - Dylematy „Głównym problemem w praktyce tłumaczeni…