Publikacje


Książki drukowane wydawane są zwykle również w postaci elektronicznej jako e-book

Kinga Przybysz-Polakowska: Świeckie czy wyznaniowe? Wizja państwa polskiego w prasie katolickiej w latach 2005–2015

świeckie_okładka_cała ISBN  978-83-66353-21-3 - książka w miękki…

Dariusz Łukasiewicz: Balwierze, cyrulicy, wyrwizęby. Z dziejów choroby i zdrowia

Okładka Cyrulicy cała Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Żerko ISBN…

Joanna Stojer-Polańska: Niesamowite przygody funkcjonariuszy na czterech łapach i kopytach. W trosce o bezpieczeństwo. Cz. II

Psy i konie II Recenzja: Magdalena Bednarek, Danuta Piniewsk…

J. Stojer-Polańska, M. Polańska, L. Polańska: Niesamowite przygody funkcjonariuszy na czterech łapach i kopytach – w poszukiwaniu śladów kryminalistycznych. Cz. I

Psy i konie I okładka Recenzja: Magdalena Bednarek, Danuta Piniewsk…

Elżbieta Trylińska-Tekielska: Praca w hospicjum

Hospicjum Podtytuł: Predyktory podjęcia pracy w hospic…

Kornelia Ćwiklak: Literackie podróże do Polski i Niemiec. Studia imagologiczne

Literackie podróżeRecenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Mikołaj…

Ksenia Kakareko: Status prawny twórców utworów filmowych

KKStatus Recenzja naukowa prof. nadzw. dr hab. Katarzyna…

Piotr Benedykt Zientarski: Sytuacja prawna mniejszości narodowych w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej

PBZ Mniejszosci Recenzenci: prof. dr hab. Marek Chmaj prof. dr ha…

Marek Woch: Instytucjonalna różnorodność form wsparcia osób starszych w Polsce (z uwzględnieniem perspektywy filozoficznoprawnej i holistycznej)

mwRecenzent Dr hab. Daniele Stasi, prof. nadzw., U…

Bogdan Grenda: Bezpieczeństwo lotnisk wojskowych (Force Protection)

Lotniska okłądka całosć ISBN
 • 978-83-65697-83-7 /Książka w miękkiej

Piotr Goruk-Górski: Ochrona obszaru kolejowego RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny

kolej okładka ISBN
 • 978-83-65697-81-3 /Książka w miękkiej

Tadeusz Gadkowski: Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji międzynarodowych a ich zdolność traktatowa

tg ISBN
 • 978-83-65697-78-3 - Książka w miękki

Prawa człowieka wobec koncepcji human security

pcz5 Redakcja: Daria Bieńkowska Ryszard Kozłowsk…

Bogna Wach: Spór o legalizację eutanazji. Przegląd argumentów

eut

ISBN

 • 978-83-65697-93-6 /druk/
 • 978-83-65697-9

Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia

moda okISBN

 • 978-83-65697-70-7  /druk/
 • 978-83-65697

Ryszard Kowalczyk: PRACA ORGANICZNA I ETOS REGIONALNY WIELKOPOLAN Szkice politologiczno-regionalistyczne

rk nowe ISBN 978-83-65697-76-9 /druk/ ISBN 978-83-656…

Dominika Narożna: Uwarunkowania funkcji rzecznika prasowego w Polsce

rzecznik ISBN
 • 978-83-65697-74-5 /druk/
 • 978-83-65697-7

Małgorzata Talarczyk: Anorexia nervosa. W sieci pułapek

anorexia ISBN
 • 978-83-65697-72-1 /druk/
 • 978-83-65697-7

Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym

BiArch ISBN 978-83-65697-60-8 /druk/ 978-83-65697-6…

REFORM OF PROTECTION OF PERSONAL DATA SYSTEM – PURPOSE, TOOLS, EFFECTS

rodo en ISBN • 978-83-65697-28-8 /druk/ • 978-83-6…

Il conflitto nella lingua e nella cultura italiana: analisi, interpretazioni, prospettive

Italia_ok. ISBN
 • 978-83-65697-66-0 – ISBN druk
 • 978-83-

Joanna Pulit, Joanna Stojer-Polańska: Psy domowe i służbowe /II wydanie/

PSY - okładka_Cz-b Psy okładka_JPG

 • ISBN - wydanie II
 • 978-83-65697-57-8 /druk kolor

Filip Bolechała: Zabójstwo a niepoczytalność

FB ISBN 978-83-64447-89-1 /druk/ 978-83-64447-9…

Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw jako problem interdyscyplinarny

Przypadki II cz. 2 okładkaISBN 978-83-65697-51-6 /druk/ 978-83-65697…

Przypadki kryminalne. Poszukiwania zaginionych jako problem interdyscyplinarny /praca zbiorowa/

Ciemna II ISBN 978-83-65697-49-3 – druk ISBN 978-83-65…

J. Stojer-Polańska, D. Piniewska-Róg: Konie domowe i służbowe

KONIE okładka_ ISBN
 • 978-83-65697-35-6 /druk kolor/ cena det. 5

Bezpieczeństwo XXI Wieku. Szanse – Zagrożenia – Perspektywy. Aspekty prawne

Bezp. nr 2 okładka

ISSN 2450-8810

ISBN

978-83-64447-65-5   /dr…

Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski: Prawa człowieka. Uniwersalizm a partykularyzm godności

Prawa czlowieka okładkaISBN
 • 978-83-65697-44-8    - druk - książka

Joanna Pulit, Joanna Stojer-Polańska: Psy domowe i służbowe /I wyd./

PSY - okładka_Cz-bPsy okładka_JPGISBN
 • 978-83-65697-46-2 Książka w miękkiej o

Reforma ochrony danych osobowych. Cel – narzędzia – skutki

RODO ISBN
 • 978-83-65697-30-1 - Książka w miękki