Studio Graficzne


Studio Graficzne SILVA RERUM prezentuje wybrane projekty okładek do naszych publikacji. Projekt finalny – to efekt współpracy i porozumienia osiągniętego między Studiem Graficznym a Autorem publikacji

Koncepcje graficzne do pozycji autorstwa K. Bączyk-Lesiuk: Kreacje Judasza w epice polskiej XX i początku XXI wieku

Poniżej do wglądu koncepcje graficzne w reali…

Projekty okładek do książki pt. Fundamenty zawodu dziennikarza

Grafik Mateusz Bartkowiak przygotował projek…

Pracujemy nad okładką książki o wizji państwa polskiego w prasie katolickiej

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznan…

Mniejszości w RP – projektowanie graficzne

Przedstawiamy wstępne projekty graficzne do p…

Piotr Goruk-Górski: Ochrona obszaru kolejowego RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny

Prezentujemy projekty autorstwa młodego graf…

Etapy prac nad okładką do publikacji poświęconej problemowi eutanazji

Bogna Wach: Spór o legalizację eutanazji i wsp

W poszukiwaniu pomysłu… Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia

Czasem projektowanie graficzne, to żmudny pro…

Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym

Projekty okładek do książki poświęconej z…

Il conflitto nella lingua e nella cultura italiana: analisi, interpretazioni, prospettive

Prezentujemy projekty okładek do włoskojęz…

F. Bolechała „Zabójstwo a niepoczytalność” – projekty graficzne okładek, propozycje

Prezentujemy kolejne propozycje projektów gr…

Projektowanie graficzne do książki nt. zabójstw

Jeden z projektów okładki do publikacji autor…

Przypadki kryminalne okiem grafika

Przedstawiamy projekty okładek III części k…

Projekty okładek „amerykańskich” do pozycji D. Bieńkowskiej „Medycyna defensywna a nadużycia medyczne…”

„W konkluzji zawarta jest myśl, że zawsze w p…

Jacek Sobczak: Prawo a medycyna. Projekty okładek

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie jest…

Projektowanie graficzne do pozycji – Agnieszka Skóra: Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym

"Przedłożone opracowanie, mające charakte…

Szkice projektowe okładek do publikacji R. Kowalczyka „Rozwój czasopism regionalistycznych”

Prezentujemy projekty robocze okładek do pozy…

Łukasz Zarzycki: Dylematy tłumacza. Zastosowanie pięciu typów ekwiwalencji Kollera oraz modelu bezpośredniego i pośredniego Vinay i Darbelnet w tłumaczeniu terminologii medycznej z języka angielskiego na polski

Głównym problemem w praktyce tłumaczeniowe…

Dobre i złe adresy – prace projektowe nad okładką książki o mieszkaniach dawniej i dziś

W przygotowaniu - nasza pozycja o tym, jak mieszk…

Dylematy Unii Europejskiej widziane okiem grafika

Nasza najnowsza publikacja /w przygotowaniu - s…

Medialny obraz rzeczywistości – prace projektowe I oraz II etapu

Przedstawiamy prace projektowe nad okładką d…

Projekty okładek do anglojęzycznej publikacji prawniczej – Alternative Dispute Resolution: From Roman Law to Contemporary Regulations

Alternative Dispute Resolution: From Roman Law…

Niezależna adwokatura okiem grafika – o projektach do wydania publikacji prawniczej

Prezentujemy projekty okładek przygotowanyc…

Okładki w klimatach greckich do książki Roberta Grochowskiego

Komunikacja społeczno-symboliczna staroży

Prace przygotowawcze do pozycji „Przypadki kryminalne. Rola współpracy interdyscyplinarnej w badaniu ciemnej liczby przestępstw”, Joanna Stojer-Polańska (red.)

W naszych zapowiedziach znajduje się pozycja p…

„Kryminalistyka w mediach” – etapy prac projektowych okładki

Współpraca z Autorami i wsłuchiwanie się w i…

Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego – projekty graficzne do I oraz II wydania

Znakomita pozycja - której II wydanie ukaże si…

Media religijne i wyznaniowe – w projektach

Poniżej projekty okładek do publikacji "Medi…

Drony w wizjach graficznych

Oto jak wyglądały przedstawione propozycje n…

Dostęp do informacji publicznej przez pryzmat prac projektowych

Oto jak prezentowały się projekt robocze okł…

Spór Radia Maryja z KRRiT – w świetle prac graficznych

Wystarczy kliknąć w link, by przyjrzeć się p…