Kontakt/Zamówienia

Wydawnictwo Naukowe "SILVA RERUM"  Wydawnictwo działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 001140565/2013, prowadzonej przez Wydział Działalności Gospodarczej z siedzibą w Poznaniu. NIP - 7780144160 REGON - 302485618 Nasze Wydawnictwo znajduje się w wykazie MNiSW wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe /80 pkt/. Link do wykazu: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf Pobierz: 1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54
Dane teleadresowe: Wydawnictwo:
  • koordynator ds. wydawniczych - dr Paulina Wiśniewska: biuro@wydawnictwo-silvarerum.eu, tel. +48 606 220 454
  • koordynator ds. marketingu i promocji naukowej - dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak: m.zdrowicka-wawrzyniak@wydawnictwo-silvarerum.eu
  • szefowie działu korekty - mgr Sebastian Surendra, dr Anna Surendra - /www.dobrakorekta.pl/
  • dział korekty - mgr Małgorzata Klauze, mgr Marek Urbaniak
  • skład, łamanie, projektowanie graficzne: Tomasz Brończyk Studio StrefaDTP, Maciej Torz MUNDA, Mateusz Bartkowiak, Elżbieta Krenz, Zbigniew Kurzyński, Studio Graficzne SILVA RERUM
Zlecenie wydania publikacji naukowej /także z logo placówki naukowej/ - po pozytywnym zaakceptowaniu przez Radę Naukową Wydawnictwa trwa ok. 4 miesięcy; oferujemy korektę językową, redakcję naukową, recenzję, projekt graficzny okładki, skład, łamanie, druk, dystrybucję książki drukowanej oraz e-booka; nadajemy dwa odrębne numery ISBN dla książki drukowanej oraz elektronicznej. Wydajemy publikacje recenzowane. Publikacje, które uzyskają pozytywne recenzje wewnętrzne /wydawnicze/ oraz pozytywne recenzje recenzentów zewnętrznych, a także zweryfikowane w programie antyplagiatowym, wydajemy, dofinansowując na minimalnym poziomie ok. 10 proc. Autorzy zachowują prawo do nabycia z 50-procentowym rabatem swoich książek. Egzemplarzy autorskich jest w standardzie 10, maksymalnie 30 /na życzenie Autora/. Prowadzimy sprzedaż książek drukowanych - zakładka - Księgarnia. Książki drukowane dostarczamy dla odbiorców bezpłatnie. Sprzedaż e-booków: zakładka E-BOOK Czytelnia online/wypożyczenia: www.ibuk.pl UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie materiały w formie elektronicznej. Prosimy o ich wysyłanie na adres mailowy biura.

silva-rerum-logo