Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej - prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak /Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej/ Zespół Rady Naukowej: - prof. zw. dr hab. Roman Wieruszewski /Instytut Nauk Prawnych PAN/ - prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk /Uniwersytet im. A. Mickiewicza/ - prof. zw. dr hab. Karol Olejnik /Uniwersytet im. A. Mickiewicza/ - prof. zw. dr hab. Janusz Karwat /Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa/ - prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski /Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/ - prof. dr Fidelis Lankes /Hochschule für angewandte Wissenschaften München/ - dr Michael Knogler /Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) Regensburg/ - dr Marga Jennewein /Ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V./ - dr Bartosz Hordecki /Uniwersytet im. A. Mickiewicza/ - dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak /Uniwersytet im. A. Mickiewicza/ - dr Iwona Olejnik /Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/ - dr Jerzy Kuczyński /WSB w Toruniu/