Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej – prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak /Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej/

Zespół Rady Naukowej:
- prof. zw. dr hab. Roman Wieruszewski /Instytut Nauk Prawnych PAN/
- prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk /Uniwersytet im. A. Mickiewicza/
- prof. zw. dr hab. Karol Olejnik /Uniwersytet im. A. Mickiewicza/
- prof. zw. dr hab. Janusz Karwat /Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa/
- prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski /Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/
- prof. dr Fidelis Lankes /Hochschule für angewandte Wissenschaften München/
- dr Michael Knogler /Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) Regensburg/
- dr Marga Jennewein /Ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V./
- dr Bartosz Hordecki /Uniwersytet im. A. Mickiewicza/
- dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak /Uniwersytet im. A. Mickiewicza/
- dr Iwona Olejnik /Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/
- dr Jerzy Kuczyński /WSB w Toruniu/